Programmamanagers

Wies Thesingh
Mail wthesingh@alkmaar.nl

Odile Rasch
Mail orasch@alkmaar.nl

Stuur ons een e-mail

Algemeen e-mailadres
Mail info@energieregionhn.nl


Regionale Energie Strategie gaat ons helpen samenwerken

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat – na ondertekening van het Klimaatakkoord – elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. In de energieregio Noord-Holland Noord bereiden we ons hierop voor.

Het opstellen van een Regionale Energie Strategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een regionale energiestrategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een Regionale Energie Strategie (RES) maken we samen!

Wilt u meer weten of heeft u suggesties, neem dan contact met ons op via info@energieregionhn.nl. Ook kunt u kijken bij veelgestelde vragen.

Wies Thesingh en Odile Rasch
Programmamanagers Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord

Programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord (NHN)

De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie, die in opdracht werkt van de 20 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij de gemeente, provincie en het waterschap.

De programmaorganisatie zorgt voor aansturing van het proces om te komen tot de RES. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Stuurgroep RES NHN, deze zorgt voor de procesbewaking. In de Stuurgroep RES NHN zitten bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de 3 deelregio’s (Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Alkmaar), de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook Alliander neemt deel in de Stuurgroep, vanwege de grote betrokkenheid bij de uitvoering van de energietransitie. Op momenten wordt de Stuurgroep uitgebreid met bestuurders van belangrijke betrokken partijen.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid