Feiten & cijfers

Hoeveel woningen kunnen door één windmolen van energie worden voorzien? Welke ruimte nemen windmolens en zonneweides in beslag? Antwoord op deze vragen en vele andere feiten en cijfers staan in de factsheets. 

De factsheets zijn bedoeld als hulpmiddel om inzicht te krijgen in de opgaven en de complexiteit van de energietransitie. Want hoeveel hernieuwbare energie moeten we opwekken? Wat gaat dit kosten? Wat levert het op en wat zijn de kansen? Meer weten? Doe de RES-test en bekijk de factsheets.

Energiegebruik en
-opwek

Download hier de factsheet.

factsheet

Economie: werkgelegenheid

Download hier de factsheet.

factsheet

Toerisme, agrisector en bedrijfsleven

Download hier de factsheet.

factsheet

Ruimte en hinder

Download hier de factsheet.

factsheet

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid