Feiten en cijfers

Hoeveel woningen kunnen door één windmolen van energie worden voorzien? Welke ruimte nemen windmolens en zonneweides in beslag? Hoeveel duurzame energie wekt Noord-Holland Noord op? Antwoord op deze vragen en vele andere feiten en cijfers vind je in het energiedashboard en de factsheets. 

In het dashboard staan cijfers en kaarten die inzicht geven in het energieverbruik, de CO2-uitstoot, duurzaam opgewekte energie en de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Het dashboard kun je raadplegen voor de provincie als geheel, maar ook per RES-regio (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) en op deelregioniveau (regio Alkmaar, Westfriesland, Kop van Noord-Holland). In het dashboard zijn gerealiseerde en geplande grootschalige zonprojecten en wind-op-landprojecten te zien. Ook de resultaten van de RES’en kunnen via het dashboard worden gemonitord.

De factsheets zijn bedoeld als hulpmiddel om inzicht te krijgen in de opgaven en de complexiteit van de energietransitie. Want hoeveel hernieuwbare energie moeten we opwekken? Wat gaat dit kosten? Wat levert het op en wat zijn de kansen? Hieronder vind je de factsheets over o.a. economie, ruimte en energiegebruik- en opwek.

Wat weet jij al over de energietransitie in Noord-Holland? Doe de RES-kennistest.

10 feiten die je over de RES moet weten

De 10 feiten waarover veel misverstanden bestaan.


Lees meer

Feiten & cijfers magazine

Online magazine van NP RES

Lees meer

Energiedashboard Noord-Holland

Bekijk hier het dashboard.

dashboard

Ruimte en hinder


Download hier de factsheet.

factsheet

Toerisme, agrisector en bedrijfsleven

Download hier de factsheet.

factsheet

Economie: werkgelegenheid

Download hier de factsheet.

factsheet

Energiegebruik en
-opwek

Download hier de factsheet.

factsheet

Warmte

Factsheet NP RES

Download hier de factsheet.

factsheet

Energiegebruik en
Elektriciteit

Factsheet NP RES

Download hier de factsheet.

factsheet

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Stel je vraag aan ons

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid