Welkom bij energieregio

Noord-Holland Noord





Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES) om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. We zijn op weg!

Eerlijke verdeling van lusten en lasten bij opwek van hernieuwbare energie

Noord-Holland Noord ziet mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken. De regio zet in op een ambitie van 1,5 TWh voor 2030. Dit komt bij de 2,1 TWh die nu al wordt opgewekt. In een uitgebreid proces is door gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder, andere belanghebbenden en inwoners gekozen voor zonnepanelen op daken, geluidschermen en parkeerterreinen. Daarnaast zijn plekken aangewezen voor zon en in mindere mate voor wind op en bij bedrijventerreinen en langs wegen. Ook ziet de regio kansen om in het IJsselmeer natuurontwikkeling te combineren met zonne-atollen. Belangrijke uitgangspunt bij realisatie van projecten is het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom.

Lees verder

“De drive om door te gaan is er”

Na een proces van ruim twee jaar zijn ze klaar: de Regionale Energiestrategieën 1.0 voor Noord-Holland. Het was een uitgebreid traject van onderzoek en weging, van overleg met deskundigen, bewoners en belanghebbenden en van wensen en bedenkingen van de volksvertegenwoordigers. Hoe kijken Edward Stigter en Thijs Kroese van de RES-stuurgroepen in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid terug op het proces? Hoe verliep de samenwerking tussen de overheden? Wat gaat mee en wat gaat anders in het vervolg naar RES 2.0? En hoe kijkt directeur van Nationaal Programma RES Kristel Lammers terug? Hoe deed Noord-Holland het vergeleken met andere energieregio’s?

Lees verder

Buitendijks Plan combineert natuur, recreatie en duurzame energie

Een natuureiland, vier zonne-atollen, een vismigratierivier en vooroevers tegen de dijk – dat is Buitendijks Plan in steekwoorden. Kor Buitendijk ontwikkelde het als alternatief voor de windturbines die hij op de kaart van zijn woonomgeving in de kop van Noord-Holland zag verschijnen. Inmiddels is het plan, een combinatie van natuurontwikkeling, opwek van duurzame energie en recreatie in de Wieringerhoek, opgenomen in de RES 1.0. “We moeten het alleen doen, als we kunnen waarmaken dat het goed is voor de natuur.”

Lees verder

Wat is de RES RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Locaties en keuzes

Proces van de RES Naar een RES 1.0

Proces

Waarom is de RES nodig  Energieprojecten houden niet op bij een gemeentegrens

Energietransitie

Processchema

Proces 

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Wie gaat het doen

Meedoen iedereen kan meepraten

Proces

Onze opgave, ambitie en toekomst

Elke regio in Nederland heeft de opgave van het Rijk om een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In onze energieregio Noord-Holland Noord zien we al talloze initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. De komende periode inventariseren we wat er in onze energieregio speelt en wat de verdere mogelijkheden zijn. Op basis hiervan bundelen we de krachten: lokale en regionale partijen, overheid en niet-overheid. Samen maken we de Regionale Energiestrategie. Onze bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord.

Maar we blijven flexibel. De energietransitie kost veel tijd, zal zeker tot discussie leiden, maar biedt ook kansen. Daarom wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en nemen we de tijd om scenario’s zorgvuldig uit te voeren.

  • In 2030 de C02-uitstoot verminderen met 50% en tot 95% in 2050
  • In 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land
  • Woningen en bedrijven geleidelijk af van verwarming door aardgas
  • Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte)

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid