Reactienota

De energieregio Noord-Holland Noord heeft meer dan 200 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties. Daarnaast zijn alternatieve plannen ingediend en hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap op het concept gereageerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de zoekgebieden voor het opwekken van zonne- en windenergie en tot aanvullende gesprekken in ‘thematafels’ om uit de reacties voorgekomen onderzoeksvragen te bespreken. Dit alles is opgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’, een belangrijke tussenstap om met de regio tot een uitvoerbare en gedragen energiestrategie te komen.

2020-12-16 Nieuwsbericht ‘Regio Noord-Holland Noord past zoekgebieden zon en wind aan’

Regionale informatiebijeenkomst Reactienota RES NHN

Op woensdag 20 januari 2021 gaven we een online toelichting over de reactienota aan geïnteresseerden. Bekijk de toelichting hieronder terug.

  

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid