Buitendijks Plan

De regio Noord-Holland Noord daagt de regio het rijk uit, om samen natuureilanden in combinatie met zonnepanelen te realiseren op het IJsselmeer. Op een locatie tussen de stad Medemblik en het dorp Den Oever, zoals uitgewerkt in het Buitendijks Plan ‘Duurzaam Leefbaar’. Dit zoekgebied bevindt zich in de Wieringerhoek op het grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Het plan biedt de mogelijkheid om duurzame energieopwekking te combineren met de ecologische doelen die zijn gesteld voor het IJsselmeer. Daarnaast zijn er ook kansen voor recreatie en toerisme. 

Belangrijke voorwaarde voor de betrokken overheden is dat de combinatie natuurontwikkeling en duurzame energieopwekking leidt tot een win-winsituatie. Daaraan koppelen zij een aantal randvoorwaarden:

  1. geen negatieve effecten voor de landbouw;
  2. recreatieve meerwaarde;
  3. geen nadelen voor de doorvaarbaarheid;
  4. meerwaarde voor natuur en ecologie.

Het plan moet stapsgewijs worden uitgewerkt door het Rijk, in samenwerking met provincie, betrokken gemeenten, omwonenden en belanghebbenden. De potentie van het plan is groot (voorzichtig ingeschat op 1,1 TWh). Het plan moet fasegewijs worden ontwikkeld met per fase een onafhankelijk monitorprogramma. Met dit programma stellen betrokken overheden vast of de positieve te verwachten effecten ook daadwerkelijk optreden.

RES kaart NHN met locatie zoekgebied Wieringerhoek: Buitendijks plan

Update november 2021

Voor de ontwikkeling van Buitendijks Plan is initiatiefnemer Kor Buitendijk een intentieovereenkomst aangegaan met GroenLeven en Van Oord. Samen pakken zij de ontwikkeling van het plan op. Het Buitendijks Plan combineert de ontwikkeling van natuur, ecologie en waterkwaliteit met de opwekking van duurzame energie en biedt kansen biedt voor (water-) recreatie en toerisme.

GroenLeven en Van Oord staan open/moedigen deelname van natuurorganisaties en energiecorporaties aan en willen het project samen met overheden en maatschappelijke organisaties verder uitwerken en realiseren.

Het Buitendijks plan

Onderzoek Deltares

Q&A’s Buitendijks Plan

Interview Kor Buitendijk

“In Buitendijks Plan gaan natuur, recreatie en duurzame energie hand in hand”

Samenwerking BuitendijksPlan GroenLeven en Van Oord

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid