Agenda

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd in de regio over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en gerelateerde onderwerpen. Niet alleen door ons als programmaorganisatie, maar ook door andere partijen zoals de Participatiecoalitie, het Servicepunt Duurzame energie en het Nationaal Programma RES. Een overzicht hiervan vindt u in onze agenda.

Let op: als gevolg van de nu geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden alle bijeenkomsten online georganiseerd.

De relatie tussen de RES en het
omgevingsplan

Ma 14 juni, 19.30 – 21.00 uur

Energietransitie heeft grote impact op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap. Dit webinar informeert raadsleden, statenleden en AB-leden waterschappen (met name relevant voor hen die woordvoerder energietransitie en/of ruimtelijke ordening zijn) en griffiers/adviseurs. 

Meer informatie

De relatie tussen de RES en het
omgevingsplan

Ma 21 juni, 19.30 – 21.00 uur

Energietransitie heeft grote impact op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap. Dit webinar informeert raadsleden, statenleden en AB-leden waterschappen (met name relevant voor hen die woordvoerder energietransitie en/of ruimtelijke ordening zijn) en griffiers/adviseurs. 

Meer informatie

Strategie voor energie #3: Een veranderd landschap

Ma 28 juni, 20.30 – 21.30 uur

Ons landschap wordt al eeuwen bepaald door ons energiegebruik. Groene weides van nu waren eeuwen geleden ontginningsgebieden van veen en de idyllisch draaiende molens zorgde voor hout en voedsel. Ons landschap transformeert. De openbare ruimte wordt steeds vaker voor meerdere functies tegelijk gebruikt. Het opwekken van groene energie wordt ook steeds vaker een onderdeel van de gebouwde en natuurlijke omgeving. Hoe kunnen duurzame energiesystemen passen in het Hollandse landschap? Welke afwegingen maken we op welke locaties? Hoe ziet ons landschap van de toekomst eruit?

Meer informatie

Strategie voor energie #1: Samen Duurzaam

Ma 14 juni, 20.30 – 21.30 uur

De energietransitie is in volle gang. In heel Nederland werken 30 regio’s aan een Regionale Energiestrategie. De afgelopen twee jaar is er veel onderzoek gedaan, gesprekken gevoerd, informatie gedeeld en opgehaald. Overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners zijn samengekomen om keuzes te maken voor de productie van hernieuwbare energie in 2030. In deze eerste aflevering van de reeks strategie voor energie gaan we in gesprek over deze samenwerking tussen alle verschillende betrokkenen op weg naar een duurzame toekomst. Wie is verantwoordelijk voor de energietransitie en de regionale energiestrategie? Wie praten mee en wie maken uiteindelijk de keuzes? Welke rol kun jij hebben in deze transitie? Hoe kunnen we nog beter samen werken met alle betrokken partijen?

Meer informatie

Strategie voor energie #2: Nieuwe bronnen

Ma 21 juni, 20.30 – 21.30 uur

Om klimaatdoelstellingen te halen moeten we in 2030 35 TwH opwekken op land. De regionale energiestrategie biedt perspectief om deze opgave te halen. We denken dan vaak aan draaiende windmolens of glinsterende zonnepanelen, maar technische en ontwerp innovaties gaan snel. Waar kunnen we op rekenen tot 2030? Welke innovaties moeten we in de gaten houden? Kunnen zonnepanelen in meubilair genoeg opwekken aan de grote energiebehoefte te voldoen? In dit programma kijken we vooruit naar 2030 en bieden we vergezichten voor de toekomst. Hoe wekken we onze energie duurzaam op in 2050?

Meer informatie

Online kennissessie: Slim samenwerken aan energie-infrastructuur

Do 17 juni, 15.00 – 17.00 uur

Een voorwaarde voor het realiseren van de ambities uit de RES’en is een energie-infrastructuur die zowel de vraag als het aanbod van elektriciteit en warmte aankan. Uit de zogeheten ‘netimpactanalyse’ van de netbeheerders blijkt wat er nodig is in de energie-infrastructuur om de huidige ambitie in de RES 1.0 voor duurzame opwek te realiseren. En waar kansen en knelpunten zitten. Duidelijk is dat energie-infrastructuur in ieder geval een goede samenwerking vraagt tussen overheden, netbeheerders en stakeholders. In deze kennissessie gaan we hierover in gesprek.

Meer informatie

Webinar RVO – Gezondheid en windturbines

Di 22 juni, 13.30 – 16.15 uur

Onder begeleiding van de dagvoorzitter Annemiek van Bentem informeert een specialist van RIVM u over de relatie tussen windturbines en gezondheidsaspecten. Ook gaan gemeenten en GGD, aan de hand van een praktijkvoorbeeld in op hun rol bij de informatievoorziening over dit onderwerp.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en het nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid