Agenda

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd in de regio over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en gerelateerde onderwerpen. Niet alleen door ons als programmaorganisatie, maar ook door andere partijen zoals de Participatiecoalitie of het Servicepunt Duurzame energie. Een overzicht hiervan vindt u in onze agenda.

Let op: als gevolg van de nu geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden alle bijeenkomsten online georganiseerd.

Online kennissessie Meervoudig ruimtegebruik: zon op dak RES Noord-Holland

Do 14 jan, 15.00 – 17.00 uur

Niet alleen de opwek van duurzame energie vraagt ruimte, ook woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. Hoe combineren we die opgaven op een slimme manier? In een aantal kennissessies gaan we in op meervoudig ruimtegebruik.

In deze tweede kennissessie zoomen we in op zon op dak, en dan met name op zon op parkeerplaatsen en zon op bedrijfsdaken. Iedereen kent de voorbeelden, maar hoe brengen we ze in de praktijk? Hoe kunnen gemeenten gebruik maken van de tool Park the Sun en wat kunnen we leren van de pilot Zon op bedrijfsdaken.

Lees meer

Online kennissessie: RES in relatie tot provinciale en gemeentelijke omgevingsinstrumenten

Do 18 feb, 15.00 – 17.00 uur

Meer informatie volgt binnenkort.

De positie van volksvertegenwoordigers en de RES: hoe pak je je rol?

Do 14 jan, 19.30-20.30 uur

Wat is jouw rol als volksvertegenwoordiger bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES)? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in het proces tot de vaststelling van de RES 1.0 en daarna? Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken? Hoe kunnen we leren van ervaringen van verschillende regio’s? Deze vragen staan centraal in dit webinar van hetsamen­werkings­pro­gram­ma Democratie in Actie en NP RES.

Lees meer

Online kennissessie: Procesparticipatie en financiële participatie

Do 25 maart, 15.00 – 17.00 uur

Meer informatie volgt binnenkort.

Ruimte voor energie

Ma 25 jan. 20.30 uur

De ambities voor onder andere klimaatneutrale steden, het inpassen van duurzame energiesystemen en uitstootvrije mobiliteit zijn hoog. Alleen de ruimte die nodig is om heel Nederland te voorzien van duurzame energie, is vele malen groter dan we nu gewend zijn. De afgelopen decennia kostte energie ons maar weinig ruimte: een relatief kleine kolencentrale leverde stroom voor miljoenen mensen en bedrijven. Hoeveel ruimte moeten we inzetten om voldoende duurzame energie op te wekken? Op dit moment wordt die puzzel gelegd. Waar maken we ruimte voor energie? Wat moet er wijken en wat kan samen? Op basis van welke voorwaarden maken we deze keuzes?

Pakhuis de Zwijger gaat met o.a. gedeputeerde Edward Stigter in gesprek over ruimte voor energie.

Lees meer

Online kennissessie: Energie-infra

Do 22 april, 15.00 – 17.00 uur

Meer informatie volgt binnenkort.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en het nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid