Informatie voor volksvertegenwoordigers

24 februari 2021
Op deze pagina vindt u informatie over het proces en uw rol daarin als volksvertegenwoordiger. Ook komen onder meer de planning, informatie over de participatie tot nu toe en antwoorden op de meest gestelde vragen aan bod.

Actueel

Raadsinformatiebrief

Lees hier de laatste Raadsinformatiebrief van februari 2021. Bekijk de vorige Raadsinformatiebrieven op de pagina Documenten.

Monitor PBL: Realisatie bod met onzekerheden omgeven

De optelsom van de regionale plannen leidt tot een bod van 52,5 TWh en daarmee lijkt het doel van 35 TWh binnen bereik. Dat is de hoofdconclusie van de eerste Monitor van de concept Regionale Energiestrategieën die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 1 februari presenteerde. Wel geeft het PBL aan dat de realisatie van de regionale plannen met nogal wat onzekerheid is omgeven. De inschatting van haalbare realisatie van hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 schat het PBL dan ook van 31,2 tot 45,7 TWh, met een middenwaarde van 38,2 TWh. Of het doel uit het Klimaatakkoord van 35 TWh wordt gehaald, is dus nog geen voldongen feit. Lees meer in het nieuwsbericht van PBL.

NP RES: Ondersteuning en samenwerking is nodig om doelen te halen

Het Nationaal Programma RES (NP RES) geeft in een zogenaamde ‘foto’ twee keer per jaar een blik op de positie van de dertig RES-regio’s. Deze – niet regio-specifieke – ‘foto’ is onder andere gebaseerd op de Monitor van het PBL en op gesprekken met vertegenwoordigers van de dertig regio’s. Ook aanvullende onderzoeken naar bijvoorbeeld maatschappelijke kosten en manieren waarop en mate waarin volksvertegenwoordigers en inwoners betrokken zijn, zijn in de ‘foto’ meegenomen. NP RES concludeert onder meer dat het voortzetten van de samenwerking en ondersteuning nodig is. In het ‘overzicht elektriciteitsproductie uit wind op land & grootschalige zon-pv‘ vind je de eerste overzichten op basis van de concept-RES’en per RES-regio. Het fotodocument en andere bijlagen vindt u op de website van NP RES.

Save-the-date: online reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers op 19 mei

Hoe bereidt u zich voor op uw rol in de besluitvorming van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0)? De programmaorganisaties RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid organiseren hiervoor samen met de provincie op woensdag 19 mei (19.30-21.30 uur) een online reflectiebijeenkomst voor raadsleden, Stadenleden en leden van algemeen besturen van de waterschappen. U heeft hiervoor een save-the-date ontvangen. Voor de invulling van het programma hebben we aan u de volgende vragen:
– Over welke thema’s wilt u graag meer informatie tijdens de reflectiebijeenkomst, zodat u beter uw besluit kunt nemen?
– Er is een beperkt aantal plaatsen aan de gesprekstafel in de studio. Heeft u interesse daaraan plaats te nemen en zo ja, over welk onderwerp wilt u het dan hebben?
U kunt zich aanmelden en uw input geven voor het programma via dit aanmeldformulier: klik hier. Het definitieve programma ontvangt u ongeveer 2 weken van tevoren.

Agenda

Bekijk onze agenda voor meer bijeenkomsten, zoals onze kennissessies.

Proces

Vervolgstappen tot aan RES 1.0

Op dit moment wordt de RES 1.0 opgesteld. De basis hiervoor is gelegd in de concept-RES en de reactienota. Daarnaast is er aan thematafels doorgesproken met verschillende inhoudelijke experts en betrokken partijen in het RES-proces over onderwerpen zoals lokaal eigendom, aquathermie en ruimtelijke inpassing. En er zijn stappen gezet binnen een aantal zoekgebieden.

Besluitvorming
Na bestuurlijke afstemming tussen alle portefeuillehouders RES van Noord-Holland Noord en de belangrijke stakeholders in het proces, zoals de netbeheerder, energiecoöperaties, natuurorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs, agrariërs, besluiten alle colleges op 20 april over de RES. Daarna gaat deze voor besluitvorming naar de gemeenteraden, de provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap.

De RES 1.0 ligt in mei / juni voor bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap ter besluitvorming, zodat deze op 1 juli 2021 kan worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Uitvoeringsprogramma RES
Na de vaststelling van de RES 1.0 wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de zoekgebieden en de Regionale Structuur Warmte. Ook worden afspraken gemaakt over de kaders en de aanpak voor het proces naar de RES 2.0. Hiervoor wordt na vaststelling van de RES 1.0 een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. In het voorjaar wordt hiervoor input opgehaald, ook bij de volksvertegenwoordigers. Naar verwachting wordt het uitvoeringsprogramma in oktober vastgesteld door de colleges.

Meer informatie over het proces

Meer informatie over uw rol als volksvertegenwoordiger:

Antwoorden op veelgestelde vragen

De RES 1.0 komt dichterbij. Zoekgebieden worden geconcretiseerd en gemeenten zijn of gaan hierover in gesprek met hun bewoners. Daarbij blijkt dat er nog veel vragen zijn over de RES en het proces. Daarom zetten we tien feiten op een rij waarover veel misverstanden bestaan. Zoals: Wat is nu eigenlijk een zoekgebied? Is het zeker dat daar windturbines of zonnepanelen komen? En hoe ver moeten windturbines van huizen worden geplaatst? Waarom leggen we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? Op onze site en op de site van de NP RES staan nog veel meer feiten en cijfers. En ook het antwoord op de vraag ‘Zijn nieuwe locaties voor zon- en windparken nodig om het klimaatdoel te halen?’ leest u in dit artikel op de website van NP RES.

Online vragen stellen
Heeft u een (technische) vraag? Dan kunt u hier een vraag stellen.

Stel uw vraag over NHN

Meer informatie, feiten en cijfers en inspiratie 

Kennis & Inspiratie

Bekijk hier video’s met kennis en inspiratie over de energietransitie in Noord-Holland. Video’s van onder andere onze online kennissessies en virtuele bustours. Over het opwekken van hernieuwbare energie met zon en wind en over hoe ondernemers hun bedrijf verduurzamen.

Lees meer

Feiten & cijfers

Hoeveel woningen kunnen door één windmolen van energie worden voorzien? Welke ruimte nemen windmolens en zonneweides in beslag? Hoeveel duurzame energie wekt Noord-Holland Noord op? Antwoord op deze vragen en vele andere feiten en cijfers vind je in het energiedashboard en de factsheets. 

Lees meer

Vraag & antwoord

Wordt er rekening gehouden met de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet? Wat staat er beschreven in de Regionale Energiestrategie? Wat is de relatie met ons duurzaamheidsbeleid?Bekijk hier de meest gestelde vragen over de Regionale Energiestrategie.

Lees meer

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid