Energietransitie in beeld

Op deze pagina vind je video’s met kennis en inspiratie over de energietransitie in Noord-Holland. Video’s van onder andere onze online kennissessies en virtuele bustours. Over het opwekken van hernieuwbare energie met zon en wind en over hoe ondernemers hun bedrijf verduurzamen.

Online informatieavond Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES) in Noord-Holland is klaar. Hierin staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met belanghebbenden aan de slag gaan om tot concrete energieprojecten te komen. Tijdens een online informatieavond op 25 januari spraken we over de kansen en de uitdagingen bij de uitvoering.

Lees meer

Kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’

Tijdens de kennissessie op 20 januari bespraken we de kansen, aandachtspunten en oplossingen voor kleine windturbines vanuit verschillende perspectieven, zoals cultuurhistorie, planologie, de RES, ruimtelijke kwaliteit en agrarische bedrijfsvoering.

Lees meer

Kennissessie ‘Uitvoeringsprogramma: van papier naar praktijk’

Hoe kom je van ambitie naar verankerd zoekgebied? Hoe breng je een zoekgebied tot een vergund project? En hoe ga je van vergund project naar realisatie? In de kennissessie ‘Uitvoeringsprogramma: van papier naar praktijk’ op 2 december gingen we hierover met elkaar in gesprek.

Lees meer

Kennissessie ‘Financiële participatie in de RES, hoe doe ik dat?’

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat 50 procent van de nieuwe duurzame energieopwek op land in eigendom komt van de lokale omgeving. Maar hoe doe je dat? Deze kennissessie gaat over de verschillende fases van initiatief tot vergunning en hoe financiële participatie daar een rol in speelt.

Lees meer

Slim samenwerken aan energie-infrastructuur

Een voorwaarde voor het realiseren van de ambities uit de RES’en is een energie-infrastructuur die zowel de vraag als het aanbod van elektriciteit en warmte aankan. In deze kennissessie gingen we hierover in gesprek.

Lees meer

Online reflectiebijeenkomst

Ter voorbereiding op de besluitvorming van RES 1.0 organiseerden de programmaorganisaties RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid woensdag 19 mei een online reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers. Bekijk de bijeenkomst hieronder terug.

Lees meer

Online informatieavond RES 1.0

Heel Nederland is op zoek naar manieren om groene energie op te wekken. Ook Energieregio Noord-Holland Noord. Waar en hoe kunnen we zonne- en windenergie opwekken? Dat staat in de Regionale Energiestrategie (RES).

Lees meer

Procesparticipatie en financiële participatie

Participatie en draagvlak zijn essentieel voor de energietransitie en de uitvoerbaarheid van het Klimaatakkoord. Tijdens deze kennissessie op 25 maart 2021 gingen we in gesprek over procesparticipatie en financiële participatie/lokaal eigendom.

Lees meer

RES en omgevingsinstrumenten

Hoe hangen alle omgevingsinstrumenten samen en hoe verhoudt de RES zich daartoe? Hierover gingen we op 18 februari 2021 tijdens de online kennissessie in gesprek.

Lees meer

Meervoudig ruimtegebruik: zon op dak

Op 14 januari 2021 zoomden we tijdens een kennissessie in op zon op parkeerplaatsen en zon op bedrijfsdaken.

Lees meer

Virtuele bustour: Kansen en dilemma’s van de energietransitie

Tijdens een virtuele bustour gingen we voor inspiratie langs diverse locaties waar hernieuwbare energie opgewekt wordt.

Lees meer

Meervoudig ruimtegebruik: zon in landschap en zon op agrarische grond

Tijdens een kennissessie op 10 december 2020 gingen we in gesprek over over zon in landschap en zon op agrarische grond.

Lees meer

Energie-initiatief starten

De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland helpt initiatieven te stimuleren en brengt hulpvragen en tips van initiatiefnemers in kaart. 

Lees meer

Energie & ruimte

Op 11 december 2019 leerden we tijdens de bijeenkomst ‘Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie’ verschillende visies en perspectieven over energie & ruimte kennen.

Lees meer

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Stel een vraag

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid