Online reflectiebijeenkomst

Ter voorbereiding op de besluitvorming van RES 1.0 organiseren de programmaorganisaties RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid samen met de provincie op woensdag 19 mei van 19.30-21.30 uur voor volksvertegenwoordigers een online reflectiebijeenkomst.

In mei of juni staat de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) op de agenda voor besluitvorming. Hoe bereidt u zich als volksvertegenwoordiger hierop voor? Welke onderwerpen zijn van belang voor de regio? Ter voorbereiding op deze besluitvorming organiseren de programmaorganisaties RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid samen met de provincie op woensdag 19 mei (avond) voor u een online reflectiebijeenkomst.

Raadsleden, Stadenleden en leden van algemeen besturen van de waterschappen kunnen dan met elkaar in gesprek. Graag vragen we u deze datum vast in uw agenda te noteren. Een definitieve uitnodiging met het programma volgt nog. Kunt u niet aanwezig zijn? De bijeenkomst wordt opgenomen zodat u deze later kunt terugkijken.

Voor de invulling van het programma hebben we aan u de volgende vragen:

  • Over welke thema’s uit de RES 1.0 wilt u graag meer informatie verkrijgen tijdens de reflectiebijeenkomst, zodat u beter uw besluit kunt nemen? 
  • Er is een beperkt aantal plaatsen aan de gesprekstafel in de studio. Heeft u interesse daaraan plaats te nemen en zo ja, over welk onderwerp wilt u het dan hebben?

U kunt zich aanmelden en uw input geven voor het programma via dit aanmeldformulier. Het definitieve programma ontvangt u ongeveer 2 weken van tevoren. Kunt u niet aanwezig zijn? De bijeenkomst wordt opgenomen zodat u deze later kunt terugkijken.

Aanmelden

Tip

Het Nationaal Programma RES zette deze tips voor volksvertegenwoordigers op een rij.

Kijktip

Het Nationaal Programma RES heeft samen met Democratie In Actie een webinar georganiseerd over de rol en positie van volksvertegenwoordigers bij de RES. U kunt het webinar hier terugkijken

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid