Thematafels over dilemma’s en kansen

Dilemma’s oplossen, kansen benutten en inspiratie opdoen om de Regionale Energiestrategie te verrijken. Dat is het doel van de acht thematafels die we de komende drie maanden organiseren. De thema’s die tijdens deze bijeenkomsten besproken worden, komen voort uit de reacties op de concept-RES: de wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers, de alternatieve visies en kaarten en de reacties van deelnemers aan de lokale ateliers. 

De reacties worden tegen elkaar afgewogen in de reactienota. Maar soms werden bij de reacties op de concept-RES onderwerpen of vragen opgeworpen waarover nog geen besluit kan worden genomen, omdat we nog niet alle kennis of informatie hebben. Over die onderwerpen gaan we aan de thematafels in gesprek met inhoudelijk experts en belanghebbenden. De resultaten van de gesprekken worden verwerkt in de RES 1.0. Ze worden ook gepubliceerd op deze site.

Acht thematafels

Er zijn acht thematafels. Sommige thema’s zijn voor de hele provincie relevant, zoals ruimtelijke samenhang, leefbaarheid en lokaal eigendom. Andere thema’s zijn meer regionaal gericht, zoals besparing en innovatie in Noord-Holland Noord. Iedere thematafel heeft zijn eigen dynamiek. Per thematafel wordt bekeken welke inhoudelijk experts en belanghebbenden worden uitgenodigd. We gaan telkens uit van een aantal onderzoeksvragen, maar tijdens de bijeenkomsten kunnen ook aanvullende vragen ter sprake komen.
Hieronder staan de thema’s. Klik door als je meer wilt weten.

Overzicht bijeenkomsten

DatumThematafel
03-09-2020
Ruimtelijke samenhang
26-11-2020, 14.30-16.30 uurRES in uitvoering: lokaal eigendom en stimulerend beleid voor lokale initiatieven
02-12-2020, 09.30-11.30 uurRuimtelijke ontwikkelprincipes zonne- en windenergie
03-12-2020, 14.30-16.30 uurRES in uitvoering: lokaal eigendom en stimulerend beleid voor lokale initiatieven
08-12-2020, 19.00-21.00 uur
Jongerentafel NH Noord
09-12-2020, 19.00-21.00 uur
Jongerentafel NH Zuid
09-12-2020, 09.00-11.00 uur
Energietransitie: kansen voor agrariers
15-12-2020, 14.30 -16.30 uur
Warmte uit water (TEO, TEA, TED)
15-12-2020, 18.30-21.30 uur
Jongerentafel NH Noord
16-12-2020, 18.30-21.30 uur
Jongerentafel NH Zuid
12-01-2021, 14.30-16.30 uur
Energie-infrastructuur
13-01-2021, 09.00-11.00 uur
Energietransitie: kansen voor agrariërs
13-01-2021, 19.00-22.00 uur
Jongerentafel NH Noord & Zuid
02-02-2021, 15.00-16.30 uurWarmte uit water
10-02-2021, 09.30-11.00 uurRuimtelijke ontwikkelprincipes zonne- en windenergie (opleveren handreiking)
02-03-2021, 11.00-13.00Ruimtelijke samenhang
Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid