Thematafel Energietransitie: kansen voor agrariërs

Het gebruik van agrarische gronden voor de opwek van zonne- en windenergie is een veelbesproken onderwerp tijdens het RES-proces. De meningen lopen regelmatig uiteen. Waar de één agrarische grond als kans ziet voor opwek, is de ander tegen omdat dit ten koste gaat van de agrarische productie. LTO heeft in haar reactie aangegeven kansen te zien voor de realisatie van duurzame energieopwekking op agrarische erven, maar schetst hiervoor een aantal belemmeringen die in de weg staan bij de uitvoering.

Onderzoeksvragen

Wat is er nodig om de energieopwek op het agrarische erf te realiseren en onder welke voorwaarden is opwek op agrarische grond bespreekbaar? Bijvoorbeeld:

  • Hoe kunnen knelpunten in wet- en regelgeving worden opgelost, wat is daarvoor nodig?
  • Hoe kunnen we kennis ontwikkelen en delen?

Deelnemers

LTO, netwerkbeheerder, Campina, fiscalist, EZK, Kadaster, provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschap, Participatiecoalitie Noord-Holland.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Odile Rasch, ORasch@alkmaar.nl.

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid