Jongerentafel

Tijdens het proces van de ontwikkeling van de RES hebben een aantal gemeenten, Provinciale Staten en deelnemers van gemeentelijke bijeenkomsten het belang van jongerenparticipatie onderstreept. Jongeren een stem geven maakt de RES toekomstbestendig. Want het overgrote deel van de energietransitie en uitvoering van de RES zal plaatsvinden in de levens van mensen die nu jong zijn. De programmaorganisaties van de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid hebben gezamenlijk invulling gegeven aan jongerenparticipatie. Het programma bestond uit de volgende onderdelen:

  • Scholenprogramma

Op vier middelbare scholen zijn door de programmaorganisatie gastlessen gegeven en hebben scholieren – net als deelnemers aan de gemeentelijke werkbijeenkomsten – hun visie gegeven op (on)mogelijkheden van grootschalige opwek van duurzame energie met zonne- en windenergie in de energieregio.

  • Kwantitatief onderzoek

Het onderzoek richtte zich op mening van jonge mensen tussen 19 en 30 jaar over de energietransitie en de vraagstukken van de RES. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de NPRES op basis van een representatieve steekproef. Het aantal respondenten in Noord-Holland Noord en Zuid is met meer dan 300 voor elke regio voldoende groot om uitspraken te kunnen doen over de mening van jongeren in deze energieregio’s.

  • Kwalitatief onderzoek in jongerentafels

Er zijn jongerentafels georganiseerd voor jongeren tussen 18 en 24 jaar als onderdeel van het proces op weg naar de RES 1.0. Dit onderzoek bestond uit drie online bijeenkomsten. Werving, inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de jongerentafel zijn gedaan in samenwerking met JongRES, de Participatiecoalitie en de provincie. In drie bijeenkomsten spraken 55 jongeren zich uit over onder meer de ambities van de energieregio, het inpassen van zonne- en windenergie en hoe van de RES een succes kan worden gemaakt. De mening van de jongeren is onder leiding van JongRES en de Participatiecoalitie uitgewerkt in vijf adviezen, die opgenomen zijn in de RES 1.0.

Lees meer in H7 van het katern Thematafels:

  • Praktijkopdracht voor studenten van Hogeschool Inholland

Jongeren geven aan meer betrokken te willen worden bij de RES. Maar hoe doe je dat? Welke thema’s, woorden en beelden spreken jongeren aan en met welke communicatiemiddelen en afzender breng je jongeren in beweging? Deze vragen zijn neergelegd bij Hogeschool Inholland, opleiding crossmediale communicatie, in Diemen. De vragen zijn onderdeel van een bredere opdracht van de provincie en de RES-organisatie om een contentmanagementplan op te stellen om inwoners van de provincie meer bij de RES en de energietransitie te betrekken.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met Ronald Schepers, ronald@witcommunicatie.nl.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid