Jongerentafel

Wat is jouw advies? Praat mee over duurzame energie in jouw regio.

Waar kunnen nog windturbines en zonnepanelen geplaatst worden in Noord-Holland? Dat is een moeilijke vraag. Niet iedereen is voorstander van windturbines en zonneweides in het landschap of op het water. Maar ze moeten er wel komen. In het landelijk klimaatakkoord staat dat we in 2030 de helft minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs nul zijn. Kortom, er moeten nu keuzes gemaakt voor de toekomst. Jouw toekomst.

Over de RES

Overal in Nederland wordt gewerkt aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES’en). Ook in Noord-Holland. Hierin wordt bepaald waar in 2030 grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt met zonne- en windenergie. Gemeenten, provincie en waterschappen vinden dat de mening van jongeren hierin niet mag ontbreken. Daarom wordt de komende maanden een jongerentafel georganiseerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in de RES 1.0.

Advies geven

Wij zijn op zoek naar jongeren die willen meedoen aan de jongerentafel van de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Noord. Welke gebieden vind jij wel en niet geschikt voor windturbines of zonnepanelen? Waar moeten we op letten? Aan de jongerentafel formuleren jullie samen een advies aan gemeenten, waterschappen en de provincie. Dit advies wordt meegenomen in de RES 1.0. 

Geef je op

Ben je tussen de 18 en 24 jaar en woon je in Noord-Holland? En wil je meepraten over de opwek van duurzame energie? Geef je dan op via het online aanmeldformulier. Deelnemers krijgen een referentie voor op hun cv. Aanmelden kan tot en met 26 november.

Tijdsbesteding
3 online bijeenkomsten van 2 tot 3 uur

Wanneer

  • Dinsdag 8 december van 19.00 – 21.00 uur
  • Dinsdag 15 december van 18.30 – 21.30 uur
  • Dinsdag 5 januari van 18.30 – 21.30 uur

Aanmelden


Waarom een jongerentafel?

Gedurende het proces van de ontwikkeling van de concept-RES is door veel gemeenten en deelnemers van bijeenkomsten het belang van jongerenparticipatie geuit. Ook de Participatiecoalitie heeft aangegeven jongeren meer dan tot nu is gedaan te willen betrekken bij de RES. Door jongeren een stem te geven wordt bijgedragen aan het toekomstbestendig maken van de RES. Want het overgrote deel van de energietransitie zal plaatsvinden in de werkende levens van mensen die nu jong zijn.

Jongeren wordt gevraagd zich uit te spreken over de dilemma’s die ook op de andere thematafels besproken worden. Hun mening en voorkeuren worden in het gesprek aan deze tafels meegenomen. Het gaat hierbij dus om de relatie grootschalige opwek van hernieuwbare energie en natuur, landschap en leefbaarheid.

De RES-organisaties organiseren dit samen met Jong RESde Participatiecoalitie en de provincie Noord-Holland.

Onderzoeksvragen

  • Wat vinden jongeren van de ambitie (het bod) van de concept-RES’en?
  • Welke afwegingen maken zij met betrekking tot opwek van duurzame energie, leefbaarheid, natuur en landschap?

Deelnemers

Jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met Ronald Schepers, ronald@witcommunicatie.nl.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid