Jongerentafel

Gedurende het proces van de ontwikkeling van de concept-RES is door veel gemeenten en deelnemers van bijeenkomsten het belang van jongerenparticipatie geuit. Ook de Participatiecoalitie heeft aangegeven jongeren meer dan tot nu is gedaan te willen betrekken bij de RES. Door jongeren een stem te geven wordt bijgedragen aan het toekomstbestendig maken van de RES. Want het overgrote deel van de energietransitie zal plaatsvinden in de werkende levens van mensen die nu jong zijn.

Jongeren wordt gevraagd zich uit te spreken over de dilemma’s die ook op de andere thematafels besproken worden. Hun mening en voorkeuren worden in het gesprek aan deze tafels meegenomen. Het gaat hierbij dus om de relatie grootschalige opwek van hernieuwbare energie en natuur, landschap en leefbaarheid.

De RES-organisaties organiseren dit samen met Jong RESde Participatiecoalitie en de provincie Noord-Holland.

Onderzoeksvragen

  • Wat vinden jongeren van de ambitie (het bod) van de concept-RES’en?
  • Welke afwegingen maken zij met betrekking tot opwek van duurzame energie, leefbaarheid, natuur en landschap?

Deelnemers

Jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met Ronald Schepers, ronald@witcommunicatie.nl.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid