RES 1.0

Downloadpagina


Op deze pagina kun je de volgende documenten downloaden:

  • De RES 1.0: een online PDF bestaande uit een hoofddocument met bijlagen
  • Een samenvatting
  • Zes katernen met achtergrondinformatie
  • Energieregiokaart Noord-Holland Noord
  • Deelregiokaarten regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en Westfriesland

Wij willen het milieu ontzien. Daarom zijn de documenten online PDF’s en niet geschikt om te printen.

Samenvatting


PDF 12,3 Mb

Uitvoeringsprogramma


PDF 2 Mb


RES-proces van startnotitie tot RES 1.0


PDF 2 Mb

MER en milieu-effecten


PDF 2.6 Mb


Innovatie


PDF 6 Mb

Energie-infrastructuur


PDF 1,8 Mb

Rollen, beleidskaders en instrumenten overheden


PDF 57 Mb

Thematafels


PDF 4,3 Mb

Bijlage 4. Netimpactanalyse Noord-Holland Noord


PDF 6 Mb

Kaart Energieregio Noord-Holland Noord


PDF 40 Mb

Kaart Deelregio Regio Alkmaar

PDF 8 Mb

Kaart Deelregio Kop van Noord-Holland

PDF 4 Mb

Kaart Deelregio Westfriesland


PDF 6 Mb

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid