Over ons

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie wordt gefaciliteerd door de programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord, die in opdracht werkt van de 20 overheden. Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie? Stel ze aan ons.

Programmamanager

Odile Rasch
Mail info@energieregionhn.nl

JongRES

Jong RES Nederland zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). 

Mail nh-noord@jongresnederland.nlStuur ons een e-mail

Algemeen e-mailadres
Mail info@energieregionhn.nl

Heeft u vragen over de RES Noord-Holland Noord? Dan kunt u die in dit formulier aan ons stellen. Voor volksvertegenwoordigers (bijv. raadslid, statenlid, fractielid) is het mogelijk om via dit formulier technische vragen te stellen.

Participatiecoalitie Noord-Holland

De Participatiecoalitie Noord-Holland is een samenwerkingsverband van Vereniging Energiecoöperaties en – initiatieven Noord Holland (VEINH) en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH). Zij ondersteunt energieregio’s en gemeenten bij het betrekken van bewoners in de energietransitie.

Lees meer

Contactgegevens gemeenten

Wilt u meedoen of meedenken over locaties voor windturbines of zonneweides in uw omgeving, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt.

Lees meer

Regionale Energiestrategie gaat ons helpen samenwerken

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat – na ondertekening van het Klimaatakkoord – elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt.

Het opstellen van een Regionale Energiestrategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een regionale energiestrategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een Regionale Energiestrategie (RES) maken we samen!

Heeft u vragen over de RES Noord-Holland Noord? Dan kunt u die in dit formulier aan ons stellen. Voor volksvertegenwoordigers (bijv. raadslid, statenlid, fractielid) is het mogelijk om via dit formulier technische vragen te stellen.

Wilt u meer weten of heeft u suggesties, neem dan contact met ons op via info@energieregionhn.nl. Ook kunt u kijken bij veelgestelde vragen.

Odile Rasch
Programmamanager Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord

Programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord (NHN)

De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie, die in opdracht werkt van de 20 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij de gemeente, provincie en het waterschap.

De programmaorganisatie zorgt voor aansturing van het proces om te komen tot de RES. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Stuurgroep RES NHN, deze zorgt voor de procesbewaking. In de Stuurgroep RES NHN zitten bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de 3 deelregio’s (Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Alkmaar), de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook Alliander neemt deel in de stuurgroep, vanwege de grote betrokkenheid bij de uitvoering van de energietransitie. Op momenten wordt de stuurgroep uitgebreid met bestuurders van belangrijke betrokken partijen.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid