Thematafel Innovaties

In de RES 1.0 is landelijk afgesproken dat alleen grootschalige opwek van zonne- en windenergie meetelt. Dat is door veel deelnemers aan het RES-proces ervaren als een te krappe jas. Er is binnen de regio Noord-Holland Noord grote behoefte om in te zetten op innovaties die de energietransitie kunnen stimuleren en daarmee ook de economische ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Onderzoeksvragen

  • Wat doet de regio NHN nu al om innovaties te stimuleren?
  • Wat is de potentie van innovaties m.b.t. de energietransitie?
  • De energietransitie biedt economische en werkgelegenheidskansen. Innovaties zijn daarbij belangrijk. Hoe kunnen we in de RES 1.0 hier voldoende aandacht aan geven? Welke rol speelt de RES bij het stimuleren van innovaties?

Eindproduct
In Noord-Holland Noord ligt de focus op de ontwikkeling van waterstof, groen gas, de verduurzaming van bedrijventerreinen en de agrarische sector. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord faciliteert deze ontwikkelingen namens de betrokken overheden.

Lees meer in het katern Innovatie:

Deelnemers

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Provincie Noord-Holland, deelregio’s, Idea, Investa, bedrijfsleven, Liander, waterschap, TNO, New Energy Coalition (partner ONHN), programmamanager energie-innovatie Regio Alkmaar.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Wies Thesing, WThesingh-vanEijk@alkmaar.nl.

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid