Virtuele bustour: Kansen en dilemma’s van de energietransitie

Op 24 & 26 juni en 19 & 21 augustus 2020 gingen zo’n 130 volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland mee op een virtuele bustour. Voor inspiratie ‘zoomden’ we langs diverse locaties waar hernieuwbare energie wordt opgewekt. Op een prachtige studiolocatie in het midden van de provincie spraken we met experts over de voorbeelden vanuit verschillende perspectieven en stelden de deelnemers via Zoom vragen.

Natuurinclusief Zonneveld in Bergen

Een lokaal initiatief van inwoners uit de gemeente Bergen die zich hebben verenigd in een coöperatie. We spraken over het rendement van zonneweides, de landschappelijke inpassing en hoe initiatiefnemers van een zonneweide hierop een creatieve manier mee kunnen omgaan.

Bottom-up in de praktijk – Ramplaankwartier Haarlem

Over een bewonersinitiatief dat zich via een energiecoöperatie inzet om de buurt te verduurzamen met collectieve zonne-energie en een lokaal warmtesysteem. We gingen in gesprek over de rol van energiecoörporaties in de energietransitie, over de samenwerking met gemeenten en hoe ook minder draagkrachtige inwoners kunnen meedoen. 

Energieplan bedrijventerrein Hoorn 80

Bedrijventerrein Hoorn80 is verduurzaamd. In de studio sprake we over de verduurzaming van een bedrijventerrein, hoe krijg je iedereen mee en hoe kun je dat als gemeente faciliteren.

Terugkijken virtuele bustour 26 juni

We bezochten Ramplaankwartier in Haarlem, een natuurinclusief zonnepark in Bergen en een kleine windturbine bij een boerderij in Wilnis.

Kleine windturbines – Melkveehouderij Peek

Melkveehouderij Peek werkt energieneutraal met één kleine windturbine en de zonnepanelen op het dak van de schuur. We gingen in gesprek over landschappelijk kwaliteit, hoe agrarische ondernemers/ boeren kunnen bijdragen aan de energietransitie en wat de belangrijkste obstakels voor boeren zijn om energieneutraal te ondernemen. 

Windpark Wieringermeer – herstructurering windturbines

Herstructurering windturbines in de Wieringermeer. We spraken onder andere over gebiedsgerichte aanpak, ruimtelijke kwaliteit en grootschaligheid in relatie tot de landelijke opgave.

Zon op water locatie van PWN in Hoofddorp

PWN heeft zonnepanelen op een eigen locatie in Hoofddorp. We gingen in gesprek over zonnepanelen op water, het rendement en de impact op natuur en ecologie.

Terugkijken virtuele bustour 21 augustus

We bezochten windpark Wieringermeer, bedrijventerrein Hoorn80 en de zon op water locatie van PWN in Hoofddorp.

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Stel een vraag

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid