Concept-RES NHN:
Met elkaar naar een schone en duurzame regio

In de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van de energieregio Noord-Holland Noord staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. Ook de betrokken bestuurders van de gemeenten, de provincie en het waterschap hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu.

Presentatie concept-RES

De concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. De 18 gemeenten van de regio, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moeten daarbij met elkaar vastleggen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden. Dit zijn de ‘zoekgebieden’.

Hoe de concept-RES stap voor stap tot stand is gekomen, lichten we uitgebreid in een filmpje toe aan de hand van de deelregio Alkmaar.

Bekijk de toelichting

Zoekgebieden

Klik op bovenstaande kaart voor een grote weergave

Download bovenstaande kaart als PDF

Op deze kaart staan de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie in Noord-Holland Noord. Dit zijn alle mogelijke locaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, inclusief de windturbines en zonnepanelen die nu al in de energieregio staan.

Online viewer RES zoekgebieden

In de online viewer RES zoekgebieden zijn de zoekgebieden van de concept RES’en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid te zien, in combinatie met relevant provinciaal (ruimtelijk) beleid.

Bekijk de viewer

Onderzoek

Om vast te stellen wat de zoekgebieden zijn, is eerst onderzoek gedaan naar wat wel en niet kan in de regio. Verder hebben bewoners, bedrijven, energiecoöperaties, natuurorganisaties en andere betrokkenen hun mening gegeven. Ook de betrokken bestuurders van de gemeenten, de provincie en het waterschap hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. Alle uitkomsten zijn verzameld in deze kaart.

Toelichting op kaarten

In bovenstaande video worden de kaarten met de zoekgebieden toegelicht.

Leeswijzer

De samenvatting geeft een overzicht van de belangrijkste punten. In hoofdstuk 2.1 staat het totale aanbod aan duurzame energie van Noord-Holland Noord. Verder heeft elke deelregio een eigen hoofdstuk, waarin meer informatie staat over de zoekgebieden die (ook) in die regio liggen.

Wij willen het milieu ontzien. Het document is een online PDF en daarom niet geschikt om te printen.

Download hier de concept-RES van Noord-Holland Noord.

Concept-RES Noord-Holland Noord

Samenvatting concept-RES Noord-Holland Noord

Ga direct naar de deelregio

Energieregio Noord-Holland Noord is opgedeeld in deelregio’s. Klik op een van de gemeentes of deelregio’s om naar de deelregio te gaan waar u meer over wilt weten.

Meer weten?

Wat is een RES? Documenten Q&A

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Stel ons een vraag

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid