Verder met scenario’s

Nadat de raden een besluit hebben genomen over de startnotitie, organiseren we in stap 2 (zie stappenplan) in november en december per deelregio (Regio Alkmaar, Westfriesland en Kop Noord-Holland) ateliers om te komen tot scenario’s voor ons energiesysteem.

Werkatelier
Samenwerken aan de Regionale Energie Strategie

Dit doen we samen met het regionale bedrijfsleven, overheden, corporaties, energiecoöperaties, landschapsorganisaties, LTO en experts. De scenario’s zijn gebaseerd op typische kenmerken (principes) van de regio, die we in een eerder atelier (op 27 juni) al met elkaar hebben verkend. Voor de verschillende scenario’s berekenen we daarna de effecten op CO2-reductie, energieproductie, ruimtelijk beslag, kosten en baten en werkgelegenheid.

De scenario’s op deelregioniveau worden in stap 3 lokaal verrijkt.

Kijk hier voor meer informatie over het proces en de andere fases.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid