Werkvorm
Impactstudie Natuur & Landschap

Omschrijving & doel


De impactstudie geeft inzicht of een initiatief op het gebied voor de duurzame opwek van energie realiseerbaar is in een waardevol natuur- of landschappelijk gebied. Hierbij wordt gekeken naar de wet- en regelgeving voor die waarden.

De realisatie van windmolens en zonneweides in bijvoorbeeld Natuurnetwerk Nederland is niet direct uitgesloten, als aangetoond worden dat de waarden niet aangetast worden.

Specificaties
Kan worden ingezet voor:
• Ambtenaren
• Bestuurders
Aanvragen Meer informatie


Werkwijze

In week 0 wordt informatie over het initiatief door u als gemeente aangeleverd: o.a. locatie (GIS), de beschrijving van het plan en het ontwerp van het initiatief. Ook bekijken we de status en het beleid van het gebied op het gebied van landschap, cultuurhistorie en ecologie.

In week 2 of 3 wordt de impactstudie door ons geleverd. De studie heeft het detailniveau van een quickscan.

Aanvragen    Meer informatie

Deel deze informatie:
login bij Noord-Holland Noord

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Noord?

slot Log in

login bij Noord-Holland Zuid

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Zuid?

slot Log in

Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid