Werkvorm
Virtual Reality

Doel & omschrijving

Met deze techniek (een product) kunt u de impact van (beoogde) ruimtelijke maatregelen (zoals bijvoorbeeld een windmolenpark) op een laagdrempelige manier visualiseren en tastbaar maken.

Virtual Reality is bij uitstek een techniek die de impact van ruimtelijke maatregelen op een laagdrempelige manier beleefbaar en tastbaar maakt voor belanghebbenden – ook zonder technische achtergrond. De VR-toepassing kan vrij ingezet worden op bijeenkomsten en digitale platforms zoals websites of sociale media.

Specificaties
Kan worden ingezet voor:
Alle belanghebbenden (ook zonder technische achtergrond), zoals:
• Ambtenaren
• Raadsleden
• Bestuurders
• Bewoners
• Initiatiefnemers van windmolenparken of zonneweides
• Lokale belangengroepen
Voorbeelden
Animatie
VR ervaring
Beschikbaarheid
Continu, op aanvraag.
Aanvragen Meer informatie


Werkwijze

In week 1 vindt afstemming plaats over het doel en gebruik van de VR ervaring. De gemeente levert alle ontwerpaspecten van de energie-initiatieven, waaronder bijvoorbeeld:
• Aantal, locatie en oriëntatie van windmolens of zonnepanelen;
• Type windmolens of zonnepanelen (of indicatie van type met hoogte en vermogen);
• Eventuele hulpconstructies (bijvoorbeeld bij op hoogte staande zonnepanelen);
• Andere belangrijke visuele aanpassingen aan de ruimte rond de initiatieven, zoals bijvoorbeeld aanplant of verwijdering groen, aanpassing infrastructuur en/of aanpassing van bebouwing

Indien mogelijk levert u ook beschikbare data, zoals ontwerpen of hoogtekaarten – bij voorkeur in eenvoudig bewerkbaar 3D formaat. Tevens bespreken we welke niet beschikbare informatie belangrijk is om in ogenschouw te nemen, of een extra goed beeld geeft van de omgeving.

In week 2 en 3 wordt de VR ontwikkeld.

In week 4 wordt het product geleverd. Indien van toepassing wordt ook de relevante hardware voor het tonen van VR visualisaties tijdelijk beschikbaar gesteld.

Aanvragen    Meer informatie

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid