Datacenters en de RES

Iedereen kan duurzame energie inkopen – ook datacenters

Het datacenter van Microsoft gebruikt bijna alle groene stroom die opgewekt wordt in het windpark in de Wieringermeer. Dat werd recent gesteld in een artikel in het NRC. Naar aanleiding daarvan zijn in de Provinciale Staten en een aantal gemeenten in de energieregio Noord-Holland Noord vragen gesteld. De vragen betreffen de effecten van datacenter op de regionale doelen voor duurzame energie. De energieregio past veel windmolens in, maar met dit soort grootverbruikers van energie komt de geproduceerde hernieuwbare energie ten goede aan de verduurzaming van Microsoft en niet aan de rest van de regio. Kan daarop binnen de RES gestuurd worden? Het korte antwoord is nee.

De RES beschrijft de mogelijkheden om de energieproductie met wind- en zonne-energie te verduurzamen en zo bij te dragen aan het realiseren van de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 de CO2-reductie te halveren ten opzichte van 1990. De RES richt zich dus hoofdzakelijk op de vraag op welke locaties hoeveel zon- en windenergie kan worden opgewekt. Deze ‘groene stroom’ wordt verkocht op de elektriciteitsmarkt. Iedereen, particulier of bedrijf, kan hier stroom kopen. Dus ook datacenters. 

Het datacenter van Microsoft bij de Wieringermeer koopt de elektriciteit in bij Vattenfall. In een verklaring stelt Vattenfall: ‘De stroom die Microsoft gebruikt komt niet één-op-één uit het windpark Wieringermeer, maar komt via het elektriciteitsnet. (…) De hoeveelheid Gvo’s* die Microsoft afneemt komt overeen met de productie van 50 windturbines. Dat is een groot deel van de 82 turbines die Vattenfall hier bouwt, maar lang niet alles. Bovendien zijn er nog 17 windturbines in het gebied die eigendom zijn van EWEF.’

Rijksoverheid verantwoordelijk voor vestigingsbeleid datacentra
In Nederland neemt de discussie over de wenselijkheid van datacenters toe. De Nederlandse overheid bepaalt onder welke voorwaarden bedrijven – en dus ook datacenters – zich hier in Nederland kunnen vestigen. Dit is vastgesteld in de nationale wetgeving (Nationale omgevingsvisie en Omgevingswet) en wordt door gemeenten en de provincie toegepast. Nederland is inmiddels wereldwijde voorloper op het gebied van netwerken, digitale infrastructuur en connectiviteit. De datacenter- en cloud industrie is inmiddels een belangrijk onderdeel van onze economie geworden. De totale digitale sector is goed voor zo’n 25% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en volgens de Stichting Dutch Data Center Association trekt deze sector rond de 20% van alle directe buitenlandse investeringen in ons land aan. Het totaal stroomverbruik in de Nederlandse datacenters bedraagt 4 miljard kWh. Dat is 1% van het totale energieverbruik – en 3% van het totale stroomverbruik.’

*GVO (garantie van oorsprong). Voor elke 1.000 kWh elektriciteit die een groenestroominstallatie netto heeft geproduceerd, wordt 1 GvO uitgereikt

Meer vragen en antwoorden over Vattenfall, Windpark Wieringermeer en de relatie met Microsoft vindt u onderaan op deze website.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid