Foto Energie en Ruimte per deelregio afgerond

Op 27 juni heeft het afsluitend atelier ‘Foto Energie en Ruimte’ van de RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid plaatsgevonden. Tijdens dit atelier is per deelregio het document ‘foto Energie en Ruimte’ opgeleverd.

De Rijksoverheid wil 1,5 jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord dat alle energieregio’s hun strategieën klaar hebben. Dit betekent dat er keuzes zijn gemaakt, onder andere over wat we waar gaan doen aan energieopwekking. Daarom zijn we in onze regio al begonnen. In de afgelopen maanden hebben we meerdere bijeenkomsten georganiseerd om enerzijds kennis over te dragen en anderzijds om te beginnen met de analyse:  

Dit document is de eerste mijlpaal in het RES traject: met vele betrokken partijen en overheden is gezamenlijk deze basisinformatie verzameld. In het document is de inventarisatie opgenomen van de ruimtelijke en energetische situatie van de deelregio, met daarbij de belangrijkste constateringen die uit de verschillende foto’s naar voren komen en een toelichting hoe tot deze gegevens is gekomen. Op basis van deze basisinformatie wordt, na de ondertekening van de startnotitie, gestart met het opstellen van scenario’s per deelregio.

De foto is per deelregio terug te vinden bij documenten.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid