“Moeten we de spruitjes opofferen aan de zon?”

In het proces van de Regionale Energiestrategie staat Schagen voor belangrijke keuzen. Aan wethouder Hans Heddes de taak om ook inwoners bij de keuzen te betrekken. “Komen er meer windturbines langs het kanaal? Offeren we de spruitjes op aan de zon? Over die vragen gaat het. Iedereen kan daarover meepraten in de lokale ateliers. We horen graag van inwoners en ondernemers waar wat hun betreft kansen liggen voor wind- en zonne-energie en waar juist niet.”

wethouder Hans Heddes

Hans Heddes heeft als wethouder duurzaamheid een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategie. “Er wordt van ons verwacht dat we nadenken over de mogelijkheden. Daarbij moeten we keuzes maken: waar is ruimte voor windturbines, waar kunnen we zonnepanelen plaatsen? Als gemeente moeten wij hierin voorsorteren en dan gaan de voorstellen naar de raad.”

Betrokkenheid en participatie van inwoners moeten de komende weken op gang komen, aldus Heddes. “We nodigen onze inwoners uit vooral actief deel te nemen aan de lokale ateliers. Als je mee wilt doen, kun je meedoen. Het mooie is dat in Schagen de mensen behoorlijk positief zijn. Het proces van de RES en de gedachte dat we moeten verduurzamen zijn in goede aarde gevallen. Misschien wordt het straks lastiger als het over concrete maatregelen gaat, maar ik heb er vertrouwen in dat we tot goede uitkomsten komen”.

Twee spiegels
Heddes ziet voldoende kansen voor de regio. “Wij wonen in een gebied met twee spiegels naast ons: het IJsselmeer en de Noordzee reflecteren veel licht. Niet voor niets staan er kassen langs de A7, het is een goed groeigebied. Wind is ook genoeg aanwezig hier. We zijn een gebied met veel potentie. Maar dat gebied kun je ook verkwanselen en dat willen we niet.”

In lokale ateliers wordt, aan de hand van scenario’s en zoekgebieden, het gesprek met de inwoners gevoerd. Voor welke onderdelen uit de scenario’s is draagvlak? En voor welke niet? “We kunnen bijvoorbeeld meer windturbines plaatsen langs het Noord-Hollands Kanaal en langs de snelwegen. Verder zijn er mogelijkheden voor zonneparken. Maar moeten we daarvoor onze agrarische gronden opgeven? We hebben hier het grootste aaneengesloten bollengebied ter wereld en veel andere landbouwgronden. Moeten we de spruitjes opofferen aan de zon? Dat is de vraag.”  

Begonnen
Intussen is in Schagen al van alles aan de hand op het gebied van verduurzaaming. Steeds meer industrieterreinen komen ‘onder de zonnepanelen’ en ook sportaccommodaties worden gestimuleerd panelen op daken te plaatsen. “Onze eigen gebouwen en wagenpark zijn vergroend, alle lantarenpalen in Schagen hebben LED-verlichting en we hebben een duurzame huizenroute geïnitieerd, zodat mensen bij anderen kunnen kijken hoe zij hun huis hebben verduurzaamd.” 

Verder is er in Schagen veel interesse van inwoners om deel te nemen in NHEC, de Noord-Hollandse Energiecoöperatie die duurzame energie opwekt. “Als je het optelt, is het misschien nog een druppel op de gloeiende plaat, maar we zijn begonnen. Er komen steeds meer mooie plannen voor verduurzaming.”

Olievlek
Zelf is wethouder Heddes ook volop begonnen. “Ik ga altijd op de fiets naar het werk en buiten Schagen kan ik elektrisch rijden. Ons huis is goed geïsoleerd en de aanvraag voor zonnepanelen is de deur uit. Het houdt mij wel bezig. Dat is ook niet meer dan logisch als wethouder duurzaamheid. Als je me vraagt wat er nodig is om kansen te benutten, zeg ik dan ook: de inwoners. Veel initiatieven liggen bij ondernemers en bewoners. Die olievlek moet groter worden. Iedereen moet ervan overtuigd worden dat we ervoor moeten gaan. Het gaat om draagvlak, daar moeten we energie in steken.”

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid