Terugblik inspiratiesessie ‘Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie’

De energietransitie heeft gevolgen voor de ruimte. Maar welke gevolgen? Hoe gaan we daarmee om? Wat willen we wel en niet? Om onze blik op dit onderwerp te verruimen organiseerden de programma-organisaties van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid een inspiratiesessie.

Op 11 december ontvingen we 200 ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere stakeholders van de RES. Tijdens de bijeenkomst leerden we verschillende visies en perspectieven kennen. De opgedane inspiratie kunnen de deelnemers meenemen naar de lokale ateliers, die onderdeel uitmaken van het participatieproces voor de RES. Op deze pagina vind je filmpjes en de presentaties van de sprekers.

Proces Concept-RES
Programmamanager Odile Rasch stond stil bij het proces van de RES. In december en januari gaan de gemeenten in Noord-Holland in gesprek met inwoners over het opwekken van duurzame energie. En hoe gaat het proces dan verder? Hoe komen we tot een gezamenlijk bod? Bekijk de presentatie.

Twee frisse blikken op de energietransitie
Steven Slabbers, onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, gaf zijn ruimtelijke visie op de energietransitie in Noord-Holland. “De grootste opgave is om alle opgaven met elkaar te combineren.” Zijn presentatie vind je hier. In onderstaand filmpje licht hij zijn visie toe.

Matthijs Oosterhout van provincie Noord-Holland gaf zijn blik op de ruimtelijke opgave van energietransitie. “We hebben afgelopen jaren al veel geleerd.” Wat de lessen zijn uit vier jaar energieverkenningen lees je in zijn presentatie.

Kansen voor meervoudig ruimtegebruik
Ruimtelijk ontwerpers Taco Kuijers en Gerjan Streng presenteerden een aantal onderzoeken naar toepassingen van zonne- en windenergie. De onderzoeken tonen manieren waarop de productie van duurzame energie samen kan gaan met andere vormen van ruimtegebruik. Energie kan namelijk helpen bij andere opgaven die ook ruimte vragen, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. Bekijk hun presentatie en overzichten met resultaten van de verschillende onderzoeken. In onderstaand filmpje licht Taco hun bevindingen toe. 

Borgen RES in omgevingsbeleid
Hoe kunnen we omgaan met de regionale energiestrategie in relatie tot het omgevingsbeleid? Dirk van de Wetering, expert omgevingsbeleid, presenteerde zijn voorlopige bevindingen op dit gebied in een factsheet over de relatie tussen RES, omgevingsvisie en vergunningverlening. In januari 2020 is de factsheet beschikbaar voor alle RES-regio’s in Nederland. Deze biedt handvatten voor verschillende aanpakken hoe de RES te borgen in omgevingsbeleid. Dirks presentatie vind je hier.

Vijf pitches
Hoe kunnen we de kansen van de energietransitie benutten? Hoe werken we daarin samen? In korte pitches gaven vertegenwoordigers van vijf maatschappelijke organisaties en bedrijven antwoord op deze vragen.

Nico Meester van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vertelde over de kansen van een lokaal energieplatform. Zo’n platform biedt veel voordelen: centrale inkoop, onderlinge levering, een slim netwerk, centrale opslag en een verdienmodel voor verdere energietransitie. Zijn presentatie vind je hier.

Ton van Schie van LTO Nederland en Ruth IJspeert van CampinaFriesland vertelden wat zij doen om boeren te helpen bij het opwekken van duurzame energie. De presentatie vind je hier. In onderstaand filmpje vertellen zij hierover.

Kristel Lageweg van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is positief over de RES en ziet deze als een instrument om de energietransitie daadwerkelijk uit te voeren. Haar presentatie staat hier. In onderstaand filmpje vertelt zij hierover.

Bart van Berkel en Sijas Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland spraken over zorgvuldige landschappelijke inpassing van duurzame energie, met aandacht voor behoud van natuurwaarden. Deze presentatie vind je hier.

Manuel den Hollander en Aernoud Olde vertelden over energie-initiatieven in Noord-Holland. Zij maken deel uit van de participatiecoalitie die lokale participatie in de energietransitie stimuleren. Hun presentatie staat hier.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid