Steeds meer mensen praten over de RES 

De Regionale Energiestrategie wordt steeds concreter. In het voorjaar tijdens de lokale bijeenkomsten ging het vooral over scenario’s, bouwstenen en zoekgebieden. Nu gaat het over zonnepanelen bij een parkeerplaats of windturbines in de buurt. De betrokkenheid bij de RES neemt hierdoor toe. Sommige mensen maken zich zorgen over overlast of de kwaliteit van het landschap. Anderen zien kansen om hun wijk of bedrijventerrein te verduurzamen. 

Dat de belangstelling voor de RES toeneemt, zien we terug in de ‘kijkcijfers’. De website energieregionhn.nl werd dit jaar door meer dan 10.000 bezoekers bezocht om de concept-RES en andere documenten en verhalen te lezen. Ons Twitter-account heeft 180 volgers en met 112 tweets bereikten we dit jaar bijna 50.000 mensen. De oproep voor de Jongerentafel werd op Twitter het meest gedeeld. Op LinkedIn heeft de energieregio NHN 686 volgers. Er werden 149 berichten gedeeld die door meer dan 80.000 mensen zijn gezien. Verder verstuurden we dit jaar 10 nieuwsbrieven naar ruim 300 abonnees. Daarnaast besteedden de journalistieke media, en dan vooral het Noord-Hollands Dagblad, in de afgelopen maanden bijna wekelijks aandacht aan de RES.De energieregio doet er alles aan om partners en belangstellenden zo goed mogelijk bij het RES-proces te betrekken. Dit doen we door provincie, gemeenten, waterschap en alle andere betrokkenen en belangstellenden te voorzien van informatie en door kennis- en inspiratiesessies te organiseren. Zo praten steeds meer mensen mee over de RES.

De komende maanden voeren belanghebbenden gesprekken over de onderzoeksvragen uit de reactienota aan zogenaamde thematafels. De uitkomsten hiervan zijn van invloed op de RES 1.0 en verder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de ontwikkelprincipes voor zonne- en windenergie. Dat wil zeggen: de wijze waarop zonneweides en windturbines ingepast kunnen worden in het landschap. Meervoudig ruimtegebruik is hier een voorbeeld van. Andere onderwerpen waarover gesproken wordt zijn kansen voor agrariërs, ruimtelijke samenhang, lokaal eigendom, enzovoorts. Op de website van de energieregio worden alle thematafels toegelicht. Intussen starten de gemeenten ook met het concretiseren van de zoekgebieden. Dat is maatwerk per zoekgebied. Hierbij wordt de omgeving – bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties – zoveel mogelijk omgeving betrokken.

Blijf op de hoogte

Volg ons op twitter, LinkedIn of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid