Voor wat hoort wat

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES) is in volle gang. Wat zijn de mogelijkheden, kansen en wat doen we zelf? Over deze en andere vragen laten we de komende tijd bestuurders in onze provincie aan het woord. Edward Stigter, de gedeputeerde voor klimaat en energie, IPO-bestuur en subsidies, doet de aftrap.

Wat zijn de ambities van de provincie in de Regionale Energiestrategieën?
“Met het Klimaatakkoord hebben we ingestemd om landelijk de opwekking van duurzame energie in 2030 meer dan te verdubbelen ten opzichte van wat we nu doen. De opgave voor  de opwek van duurzame elektriciteit is 35 TWh (op land) in 2030. In 2018 is in ons land in totaal ca. 8 TWh aan zon- en windenergie gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel projecten in voorbereiding of uitvoering. Het zou heel mooi zijn als we het ook in onze provincie voor elkaar krijgen om de opwekking meer dan te verdubbelen. Dit betekent dat we hier straks waarschijnlijk 4,5-5,0 TWh aan duurzame energie opwekken. Het zal zeker niet eenvoudig zijn om deze doelstelling te halen, want onze provincie kent een grote druk op de ruimte en heeft relatief veel beperkingen. Denk alleen al aan de aanwezigheid van Schiphol. Maar samen met alle betrokkenen bij de RES doen we hard ons best dit voor elkaar te krijgen. Draagvlak is daarbij heel belangrijk. Gemeenten zijn zich daarvan bewust. De manier waarop zij dat doen is maatwerk, en dat is goed. Vanuit de RES programma’s worden zij hierbij ondersteund.

Met de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën, en zeker met de bottom up-manier waarop we dit in onze provincie doen, zijn we met elkaar een proces ingegaan waarin we met elkaar bewust keuzes maken. Wat mij betreft doen we dit op basis van het principe: voor wat hoort wat. We zetten in op een gelijke verdeling van de lasten en de lusten. Waarbij zoveel mogelijk mensen in de omgeving van een windpark of zonneweide hiervan kunnen profiteren. Bijvoorbeeld in termen van economische ontwikkelingen, werkgelegenheid en mogelijke compensatie.”

Wat is de rol van de provincie?
“De energietransitie is een regionaal vraagstuk; dit houdt niet op bij de gemeentegrens. We nemen deel aan de RES vanuit onze verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en vanuit ons overzicht op regionale vraagstukken. Als provincie willen we stimuleren, inspireren, en zorgen voor een samenhangende RES. Onze rol is die van gelijkwaardige partner van gemeenten en waterschappen. De financierbaarheid en energie-infrastructuur hebben onze bijzondere aandacht. Dat is onze rol tot het indienen van de concept-RES’en. En dat blijft zo, behalve als we landelijk de doelstelling van 35 TWh duurzame energie opwekking niet halen. Dan zouden we als hogere overheid de opdracht kunnen krijgen om een hoger bod voor het opwekken van duurzame energie in onze energieregio’s af te dwingen. Daar is het gelukkig de tijd nog niet voor.

Als provincie willen we vanzelfsprekend ook het goede voorbeeld geven. Zo hebben wij eind september van dit jaar, samen met 8 andere provincies, een contract afgesloten voor het leveren van groene stroom. We draaien vanaf 1 januari 2020 voor 100% op duurzame elektriciteit en groen gas. Het contract stimuleert daarbij de aanleg van nieuwe initiatieven voor wind en zon. Daarnaast streven we naar energieneutrale gebouwen en hebben we de ambitie om ook onze bruggen en tunnels energieneutraal te maken.”

Wat doet u zelf?
“Het is mijn persoonlijke missie bij te dragen aan het oplossen van de grote klimaatvraagstukken waarvoor we nu gesteld zijn. Daarvoor ben ik de politiek ingegaan. Ook privé probeer ik zoveel mogelijk bij te dragen. Ik woon in een oud, maar goed geïsoleerd huis, eet geen vlees en zou graag zonnepanelen op mijn dak willen leggen. Maar helaas, dat laatste gaat niet, omdat het een beschermd monument is. Net als ik krijgt iedereen vroeg of laat te maken met de energietransitie. Daarom is het van groot belang om bewust keuzes te maken en de lusten en lasten samen te delen.”

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid