Wat en waarvoor zijn scenario’s?

In de ontwikkeling van de concept-RES worden de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van wind en zonne-energie besproken aan de hand van scenario’s. Deze scenario’s zijn een belangrijk onderdeel van het proces. Ze zijn geen eindproduct, maar vormen de input voor de gesprekken in de lokale ateliers per gemeente.

Scenario kostenefficiënt

Voor de ontwikkeling van de RES is geïnventariseerd wat in de energieregio al aan hernieuwbare energie wordt opgewekt en wat nog ‘in de pijplijn’ zit. Daarnaast is onderzocht wat de extra mogelijkheden zijn: waar kan nog meer grootschalig wind- en zonne-energie worden opgewekt? De mogelijkheden worden verkend aan de hand van drie scenario’s per deelregio. Iedere deelregio kiest haar eigen scenario’s. In Amsterdam werd gewerkt met de scenario’s ‘maximale energie’, ‘kostenefficiëntie’ en ‘leefbaarheid’.

Hulpmiddel voor gesprek
Elk scenario’s is een invalshoek, een denkrichting. Zo geeft het scenario ‘leefbaarheid’ aan wat de mogelijkheden zijn als hieraan prioriteit wordt gegeven. Als we naar de regio kijken vanuit het scenario ‘maximale energie’, ontstaat een ander beeld. De scenario’s zijn verkenningen en onderdeel van het proces om te komen tot regionale zoekgebieden. Het is dus een hulpmiddel om met elkaar het gesprek aan te gaan, zodat duidelijk wordt waar draagvlak voor is en waarvoor niet. De scenario’s worden niet in deze vorm uitgevoerd en er wordt ook niet voor één van de scenario’s gekozen.

Mogelijkheden en effecten
Ieder scenario is opgebouwd uit bouwstenen. Een bouwsteen bestaat uit een manier van duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld zonne-energie), een ondergrond (bijvoorbeeld op water) en een voorwaarde (bijvoorbeeld alleen aan de randen van het water). Op die manier vormen de bouwstenen samen verschillende zoekgebieden voor duurzame opwekking. Per scenario worden verschillende bouwstenen gebruikt. Ook wordt elk scenario doorgerekend op effecten: hoeveel duurzame energieproductie levert het op, hoeveel CO2-reductie kan worden behaald en wat zijn de effecten op bijvoorbeeld de economische ontwikkeling of de natuur in de deelregio?

Input voor lokale ateliers
De scenario’s worden gemaakt in scenarioateliers in de deelregio’s, waarvoor professionals van overheden, maatschappelijke organisaties en energiebedrijven worden uitgenodigd. Ook volksvertegenwoordigers zijn hierbij betrokken. De scenario’s worden daarna lokaal beoordeeld en verrijkt in lokale ateliers per gemeente. Hieraan kan iedereen een bijdrage leveren. De scenario’s zijn ook voor iedereen in te zien. De uitkomsten van de gesprekken over de scenario’s in de lokale ateliers leiden uiteindelijk tot de concept-RES.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid