De dubbele spagaat van wethouder Huisman

Hennie Huisman, wethouder van Texel, bevindt zich in een dubbele spagaat. Enerzijds wil ze de ambitie van het eiland – energieneutraal in 2030 – waarmaken. Anderzijds wil ze het landschap behouden. Verder moet ze voor het bod in de Regionale Energie Strategie uitgaan van bewezen technieken zoals windmolens en zonnepanelen, terwijl ze veel verwacht van nieuwe technieken als golvenenergie en opslag van energie in waterstof. “Gaan we nu voor het hoogst mogelijke bod in de RES of gaan we voor wat minder en zetten we later in op nieuwe technieken? Dat is de vraag.”

Hennie Huisman is als wethouder van Texel medeverantwoordelijk voor het bod van de regio in de RES. “Ik overleg met wethouders van zeventien andere gemeenten, de provincie en het hoogheemraadschap om in regionaal verband de koers uit te zetten. Daarnaast leg ik op Texel uit waar we zitten in het proces en probeer ik zicht te krijgen op het draagvlak vanuit de samenleving.” 

Landschap leidend
Om zicht te krijgen op het draagvlak heeft Texel twee lokale ateliers georganiseerd. “De eerste was voor stakeholders: vertegenwoordigers van ruimtegebruikers zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, landbouwers, ondernemers en dorpscommissies. Het tweede atelier was voor alle inwoners. Iedereen moet de gelegenheid krijgen mee te denken.”

De ateliers waren goed bezocht. “In de discussie bleek dat aanwezigen vinden dat het landschap leidend moet zijn in de energietransitie. Vooral zonneweides vinden betrokkenen een aantasting van het landschap, omdat ze veel ruimte in beslag nemen. Windmolens brengen wat dat betreft minder schade toe en leveren bovendien meer energie op. De voorkeur gaat dan ook uit naar windmolens.” 

Zonder veel verstoring
De vraag is wel waar de windmolens terecht komen. Oost- en westkust lenen zich niet voor windmolens in verband met de vogeltrek. Die gebieden vallen dus af. “Dan blijven niet veel locaties over. Bij ‘t Horntje, waar de veerpont aankomt, kunnen windmolens geclusterd worden. We kunnen ze ook in het bos neerzetten, zodat ze net boven de bomen uitsteken en dus meer opgaan in het landschap. De vraag is waarvoor draagvlak is bij de rest van Texel.” 

De gemeenteraad heeft intussen geopperd om op zandplaat De Razende Bol, een natuurgebied van 400 ha, een zonneweide aan te leggen. “Daar kan, zonder al te veel verstoring, energie opgewekt worden. Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken of dat wenselijk is.”

Bespreekbaar
Zonneweides en – anders dan verwacht – ook windmolens zijn dus toch bespreekbaar voor Texel. “Onze ambitie is energieneutraal in 2030. Dan moet je wel windmolens en zonnepanelen neerzetten. Waterstofcentrales en golvenenergie zijn ook bespreekbaar. Ik denk dat we over twee jaar zo ver zijn dat we golvenenergie kunnen inzetten en zeshonderd huishoudens hiermee van energie kunnen voorzien. Helaas kan dit nog niet mee in het bod voor de RES.” 

Een en ander betekent een spagaat voor de wethouder. “Wanneer we gaan voor de ambitie van energieneutraal in 2030 en een hoog bod doen in de RES, dan moeten er acht windmolens en 112 ha aan zonneweides komen. Als die beslissing breed gedragen wordt, gaan we het doen. Maar als een groep twijfelt of dat de goede weg is, dan moeten we de tijd hebben om nieuwe dingen uit te vinden. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd. We zouden dus ook kunnen zeggen: we beginnen met dingen waar geen weerstand tegen is en zetten later in op nieuwe technologieën. De gemeenteraad moet daar nu een keuze in maken.”

Voorzichtig te werk
Huisman zelf wil het liefst voorzichtig te werk gaan. “Het landschap is ons kapitaal, we moeten uitkijken wat we ermee doen. Daarvoor is gelukkig begrip bij de vier andere gemeenten van de kopregio: Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Wieringermeer. De windmolens van Hollands Kroon tellen ook mee voor ons bod. Daar zijn we heel dankbaar voor.”

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid