Ruim 200 reacties op de concept-RES Noord-Holland Noord

‘Een goede businesscase bepaalt het succes van een zonnepark of windpark’

Van eind april tot en met september konden de ruim 1.500 deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten over de concept-RES Noord-Holland Noord reageren op dit concept. Dit heeft ruim 200 zeer uiteenlopende reacties opgeleverd. Soms positief over inhoud en proces, soms kritisch en soms met veel vraagtekens. Bijvoorbeeld over bepaalde zoekgebieden en de afbakening van de RES: waarom zijn kernenergie en waterstof niet meegenomen in de voorstellen? Bijvoorbeeld over bepaalde zoekgebieden en de afbakening van de RES: waarom zijn kernenergie en waterstof niet meegenomen in de voorstellen?

Een groot aantal reacties gaat over de mogelijkheden voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de energietransitie. Iets waar, zo blijkt uit de reacties, behoefte aan is en rekening mee moet worden gehouden in de RES 1.0 en daarna. Hieronder staat een aantal opvallende reacties.

Bewoner: 

“Ik zie zeker de noodzaak voor grote stappen voor de energietransitie die voor ons ligt. Wat ik mis is de motivatie voor de bewoners om meer te doen. Zonnepanelen op woningen en bijgebouwen van particulieren is een mooi aanvullend alternatief voor de algemene transitie. Maar de motivatie om meer panelen te plaatsen dan noodzakelijk is voor je eigen gebruik en dus meer panelen te plaatsen dan strikt “financieel” noodzakelijk is, zie ik niet terug in de plannen. Burgers motiveren om meer panelen te plaatsen. De daken zijn nog lang niet “vol” met panelen! Motiveer burgers om de dak plaatsingsruimte volop te benutten. motto: “vol die daken”.”

Bewoner: 

“Ik vond de bijeenkomst interessant en zinvol. Naar aanleiding hiervan heb ik ook zonnepanelen op mijn huis laten aanbrengen.”

Bewoner: 

“Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat wij vele jaren ‘de natuur’ met alles wat daarbij hoort heel vaak het kind van de rekening hebben laten worden. Dat kan zo niet langer. De uitgangspunten van het hele RES-gebeuren zijn al enige jaren geleden geformuleerd. Neem de tijd om dat te heroverwegen, geïnspireerd door wat ons nu dagelijks overkomt. De politiek, die uiteindelijk het primaat van besluitvorming heeft, is er ook klaar voor. Daarvan ben ik overtuigd.” 

Participatiecoalitie: 

“We vragen graag aandacht voor de zo’n 60 participatieve opwekprojecten waarbij energiecoöperaties op dit moment betrokken zijn. Voor een deel staan deze projecten in de wachtstand vanwege politieke onduidelijkheid en (gemeentelijke en/of provinciale) regelgeving. Voor een ander deel dreigen projecten buiten de boot te vallen omdat ze toevallig niet in de huidige zoekgebieden van de concept RES liggen. Deze beide genoemde belemmeringen kunnen in onze ogen niet de bedoeling zijn!” 

Ondernemer:

“Een goede businesscase bepaalt het succes van een zonnepark of windpark. Hiervoor is vaak volume nodig en een relatief korte afstand tot de aansluiting naar het elektriciteitsnet. Een groot park (zon en/of wind) heeft ook meer (financiële) mogelijkheden om een goede inpassing te verzorgen en een mooi rendement te bieden aan de omgeving.” 

Ondernemer:

“Als ondernemer ervaar ik dat verzekeraars zeer kritisch kijken naar de installatie van zonnepanelen op (bedrijfs)daken. Dat is prima als het om (brand)veiligheid gaat natuurlijk, maar aan de ander kant worden de kosten van verzekering, maar ook door extra bouweisen fors hoger. Tel daarbij op de daling van SDE subsidie en het wordt nauwelijks aantrekkelijk om nog een zonneproject te initiëren. Wat kan de overheid lees: gemeente, provincie,landelijk hieraan doen? Zij zou middels a) betere regelgeving en b) financiële ondersteuning aan ondernemers hierin tegemoet moeten komen.”

Bewoner: 

“Wij wonen inmiddels meer dan 30 jaar in dit agrarische gebied. Wij hebben meer vertrouwen in de wisselwerking van de agrarische inrichting van dit gebied en onze leefbaarheid dan het doemscenario dat dit een energie-opwek-regio wordt. Daarbij zullen de belangrijkste spelers op landelijk of zelfs Europees niveau hun invloed uitoefenen. Wij zouden graag zelf aangesproken willen worden op onze verantwoordelijkheid t.a.v. duurzaamheid: energie besparen en zelf opwekken. Dit wordt steeds als een aanname meegenomen, maar is nog niet uitgewerkt.”

Bewoner: 

“Ik vind dat de onmacht van de bestuurlijke organisatie naar voren komt in een eindeloze versnippering van energie locaties. Er wordt veel te veel rekening gehouden met wensen en inzichten van de bevolking en dat leidt tot niets. Er moet doorgepakt worden.

Alle reacties, wensen en bedenkingen van raads- en Statenleden en het algemeen bestuur van het waterschap en plannen en visies van derden staan op de website. Deze zijn samen met de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Intussen gaan gemeenten, provincie, waterschap en betrokken partijen in het RES-proces aan de slag met alle reacties. Ze worden samen met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen bestuur van het waterschap en de verschillende reacties gecategoriseerd en waar mogelijk voorzien van een antwoord. Voor sommige onderwerpen wordt pas na de RES 1.0 een antwoord verwacht of een besluit genomen, omdat we nog niet alle kennis of informatie hebben. Hierover gaan we de komende periode opnieuw met elkaar in gesprek aan zogenaamde thematafels.

Wilt u meer weten over het proces? Hier leest u er alles over.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid